Κατάλογος προϊόντων

ENSH63482 14P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63482 14P

 • SYNCRO 2 loop πίνακας 48 ζωνών χωνευτός με εκτυπωτή κ' κλειδί
4004,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63484 03
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63484 03

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 48 ζωνών επίτοιχος με κλειδί χωρίς εκτυπωτή 
4188,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63484 03P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63484 03P

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 48 ζωνών επίτοιχος με εκτυπωτή και με κλειδί
4832,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63484 14
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63484 14

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 48 ζωνών χωνευτός με κλειδί χωρίς εκτυπωτή.
4342,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63484 14P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63484 14P

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 48 ζωνών χωνευτός με εκτυπωτή και με κλειδί
4982,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63962 03
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63962 03

 • SYNCRO 2 loop πίνακας 96 ζωνών επίτοιχος χωρίς εκτυπωτή με κλειδί
3582,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63962 03P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63962 03P

 • SYNCRO 2 loop πίνακας 96 ζωνών επίτοιχος με εκτυπωτή και κλειδί
4224,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63962 14
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63962 14

 • SYNCRO 2 loop πίνακας 96 ζωνών χωνευτός χωρίς εκτυπωτή με κλειδί
3734,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63962 14P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63962 14P

 • SYNCRO 2 loop πίνακας 96 ζωνών χωνευτός με εκτυπωτή και κλειδί
4376,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63964 03
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63964 03

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 96 ζωνών επίτοιχος με κλειδί χωρίς εκτυπωτή 
4562,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63964 03P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63964 03P

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 96 ζωνών επίτοιχος με εκτυπωτή και με κλειδί
5202,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63964 14
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63964 14

 • SYNCRO 4 loop πίνακας 96 ζωνών χωνευτός με κλειδί χωρίς εκτυπωτή 
4714,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ENSH63964 14P
Πλήρης εικόνα

PARADOX ENSH63964 14P

SYNCRO 4 loop πίνακας 96 ζωνών χωνευτός με εκτυπωτή και με κλειδί

5354,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
EXP R8
Πλήρης εικόνα

PARADOX EXP R8

 • Πλακέτα επέκτασης ρελέ PCB 
 • Δυνατότητα σύνδεσης μεγάλης ποικιλίας φορτίων Σειρήνων Αυτοματισμών
 • Σύνδεση μέσω BUS 
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module...
76,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
EXP Z8
Πλήρης εικόνα

PARADOX EXP Z8

 • Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών PCB
 • Σύνδεση μέσω BUS
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης Ζωνών μέσω Μικροδιακοπτών Dip Switches
 • Σύνδεση μέχρι και 160...
42,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Δεν ορίστηκε εικόνα
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter EKR

 • Module επέκτασης 8 relay με πληκτρολόγιο
 • Σύνδεση μέσω BUS
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης relay μέσω Μικροδιακοπτών Dip Switches
190,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter EKZ
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter EKZ

 • Module επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο
 • Σύνδεση μέσω BUS 
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης Ζωνών μέσω Μικροδιακοπτών Dip Switches
158,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter EXR
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter EXR

 • Module επέκτασης 8 relay χωρίς πληκτρολόγιο 
 • Σύνδεση μέσω BUS
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης relay μέσω Μικροδιακοπτών Dip Switches
128,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter EXZ
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter EXZ

 • Module επέκτασης 8 ζωνών χωρίς πληκτρολόγιο
 • Σύνδεση μέσω BUS 
 • Δυνατότητα καθορισμού ταυτότητας module αρίθμησης Ζωνών μέσω Μικροδιακοπτών Dip Switches
96,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter KRPS
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter KRPS

 • Πίνακας επέκτασης 8 relays με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter
 • Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 & BUS 4 καλωδίων 
 • Προγραμματισμός...
276,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ