Κατάλογος προϊόντων

Fighter KSDA
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter KSDA

 • Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο / επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων 4 x 20
 • Προγραμματισμός μέσω μενού για εύκολη ρύθμιση του συστήματος εγκαταστάτης & τελικός...
74,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter KZPS
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter KZPS

 • Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter
 • Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 & BUS 4 καλωδίων
 • Προγραμματισμός ταυτότητας...
242,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter KZRPS
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter KZRPS

 • Πίνακας πίνακας επέκτασης 8 ζωνών & 8 relays με πληκτρολόγιο & PSU για το κέντρο Fighter
 • Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 & BUS 4...
314,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
 Fighter MP
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter MP

 • Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών, Μenu Driven, με δυνατότητα επέκτασης μέσω Bus που εξασφαλίζει ευελιξία στην εγκατάσταση και μείωση κόστους καλωδίωσης
 • Επεκτασιμότητα ζωνών 8 έως 72...
286,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter MPR
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter MPR

 • Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών & 8 relay, Μenu Driven, με δυνατότητα επέκτασης μέσω Bus που εξασφαλίζει ευελιξία στην εγκατάσταση και μείωση κόστους καλωδίωσης
 • Επεκτα- σιμότητα...
356,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter ZPS
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter ZPS

 • Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο Fighter
 • Συνδέεται με το κέντρο Fighter μέσω του module RS-485 & BUS 4 καλωδίων
 • Προγραμματισμός ταυτότητας...
182,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Fighter ZRPS
Πλήρης εικόνα

PARADOX Fighter ZRPS

 • Πίνακας επέκτασης 8 ζωνών και 8 relays με PSU χωρίς πληκτρολόγιο για το κέντρο fighter 
 • Συνδέεται με το κέντρο fighter μέσω του module RS-485 & BUS 4...
248,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FLASHTONE XENON
Πλήρης εικόνα

PARADOX FLASHTONE XENON

 • Ηλεκτρονική σειρήνα με φάρο
90,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FPE-624
Πλήρης εικόνα

PARADOX FPE-624

 • Φωτεινός επαναλήπτης με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς ή σε αναλογικούς ανιχνευτές
9,86 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FPS-4
Πλήρης εικόνα

PARADOX FPS-4

 • Τροφοδοτικό 27.6 V DC
 • 2A χωρίς μετασχηματιστή
24,40 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FPS-5
Πλήρης εικόνα

PARADOX FPS-5

 • Τροφοδοτικό 27.6 V DC / 2A χωρίς μετασχηματιστή
38,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FRS-232
Πλήρης εικόνα

PARADOX FRS-232

 • Module επικοινωνίας FRS-232
 • Το FRS-232 module παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης των κέντρων Fighter με τοπικό PC μέσω της σειριακής τους πόρτας 
 • Το module παρέχει γαλβανική...
30,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Δεν ορίστηκε εικόνα
Πλήρης εικόνα
FRTCP-IP
Πλήρης εικόνα

PARADOX FRTCP-IP

 • Module επικοινωνίας TCP/IP  RS232
 • To FRTCP-IP module συνδέεται κατευθείαν με την κεντρική πλακέτα του κέντρου Fighter 
 • Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης & πλήρους...
76,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
FS 100
Πλήρης εικόνα

PARADOX FS 100

 • Εσωτερική Σειρήνα με flash
13,55 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
G1001
Πλήρης εικόνα

PARADOX G1001

 • Λογισμικό για 1 πίνακα
2940,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
G1004
Πλήρης εικόνα

PARADOX G1004

 • Λογισμικό για 4 πίνακες
4054,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
G1008
Πλήρης εικόνα

PARADOX G1008

 • Λογισμικό για 8 πίνακες.
5068,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
G1016
Πλήρης εικόνα

PARADOX G1016

 • Λογισμικό για 16 πίνακες
5876,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
G1032
Πλήρης εικόνα

PARADOX G1032

 • Λογισμικό για 32 πίνακες
7346,00 €
ΔΕΙΤΕ ΤΟ