Σύστημα παρακολούθησης

CCTV - 4 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 1MP 720p
CCTV - 4 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 1MP 720p
 • Τιμή χωρίς καλωδίωση 350
 • Χαρακτηριστικά Προσφοράς

  Χαρακτηριστικά συστήματος παρακολούθησης:

  • Η εγκατάσταση των καμερών γίνεται από έμπειρο αδειούχο τεχνικό.
  • Όλες οι ενώσεις των καλωδίων γίνονται με κόλληση για μέγιστη αντοχή.
  • Δίνεται έμφαση στην καλαισθησία της εγκατάστασης.
  • Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός και η επίδειξη του συστήματος.
  • Το σύστημα καλύπτεται από 2ετή εγγύηση.

Η ακόλουθη προσφορά αφορά σε σύστημα παρακολούθησης - καταγραφής με κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας. Παρέχει πλήρη κάλυψη και καταγραφή όλων των κινήσεων στην περίμετρο εντός του χώρου.…

CCTV - 8 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 1MP 720p
CCTV - 8 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 1MP 720p
 • Τιμή χωρίς καλωδίωση 560
 • Χαρακτηριστικά Προσφοράς

  Χαρακτηριστικά συστήματος παρακολούθησης:

  • Η εγκατάσταση των καμερών γίνεται από έμπειρο αδειούχο τεχνικό.
  • Όλες οι ενώσεις των καλωδίων γίνονται με κόλληση για μέγιστη αντοχή.
  • Δίνεται έμφαση στην καλαισθησία της εγκατάστασης.
  • Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός και η επίδειξη του συστήματος.
  • Το σύστημα καλύπτεται από 2ετή εγγύηση.

Η ακόλουθη προσφορά αφορά σε σύστημα παρακολούθησης - καταγραφής με κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας. Παρέχει πλήρη κάλυψη και καταγραφή όλων των κινήσεων στην περίμετρο εντός του χώρου.…

CCTV - 4 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 2.1MP 1080p
CCTV - 4 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 2.1MP 1080p
 • Τιμή χωρίς καλωδίωση 420
 • Χαρακτηριστικά Προσφοράς

  Χαρακτηριστικά συστήματος παρακολούθησης:

  • Η εγκατάσταση των καμερών γίνεται από έμπειρο αδειούχο τεχνικό.
  • Όλες οι ενώσεις των καλωδίων γίνονται με κόλληση για μέγιστη αντοχή.
  • Δίνεται έμφαση στην καλαισθησία της εγκατάστασης.
  • Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός και η επίδειξη του συστήματος.
  • Το σύστημα καλύπτεται από 2ετή εγγύηση.

Η ακόλουθη προσφορά αφορά σε σύστημα παρακολούθησης - καταγραφής με κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας. Παρέχει πλήρη κάλυψη και καταγραφή όλων των κινήσεων στην περίμετρο εντός του χώρου.…

CCTV - 8 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 2.1MP 1080p
CCTV - 8 Κάμερες ασφαλείας K-Tec HD 2.1MP 1080p
 • Τιμή χωρίς καλωδίωση 680
 • Χαρακτηριστικά Προσφοράς

  Χαρακτηριστικά συστήματος παρακολούθησης:

  • Η εγκατάσταση των καμερών γίνεται από έμπειρο αδειούχο τεχνικό.
  • Όλες οι ενώσεις των καλωδίων γίνονται με κόλληση για μέγιστη αντοχή.
  • Δίνεται έμφαση στην καλαισθησία της εγκατάστασης.
  • Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός και η επίδειξη του συστήματος.
  • Το σύστημα καλύπτεται από 2ετή εγγύηση.

Η ακόλουθη προσφορά αφορά σε σύστημα παρακολούθησης - καταγραφής με κάμερες ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας. Παρέχει πλήρη κάλυψη και καταγραφή όλων των κινήσεων στην περίμετρο εντός του χώρου.…

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ