Προσφορές Συναγερμών

Συναγερμοί με προδιαγραφές ασφαλείας

Ένα σύστημα συναγερμού πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές ασφαλείας.

  • Πρέπει να είναι προστατευμένης τροφοδοσίας ώστε να αντέχουν σε αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος .
  • Οι ζώνες συναγερμού πρέπει να είναι πλήρως προγραμματιζόμενες ώστε να καλύπτουν απόλυτα της ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των χώρων που προστατεύουν.
  • Να υπάρχει αυτοδιάγνωση των τυχών προβλημάτων στα συστήματα συναγερμού και έγκαιρη ειδοποίηση του χρήστη για ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος.
  • Να υπάρχει αυτονομία στο σύστημα πάνω από 48 ώρες με μπαταρία και στην εσωτερική μονάδα καθώς και στην εξωτερική σειρήνα.
  • Η Εξωτερική σειρήνα να είναι θωρακισμένη και προστατευμένη 24 ώρες ώστε να μην μπορεί εύκολα να διαρρηχτεί .
  • Να μπορεί να συνδεθεί με κέντρο λήψεως σημάτων με ψηφιακό κωδικοποιητή.
  • Να έχει ανιχνευτές κίνησης υψηλής τεχνολογίας ώστε να είναι ευαίσθητοι αλλά και να μην δημιουργούν ψευδοσυναγερμούς .
  • Οι μαγνητικές επαφές πρέπει να τοποθετούνται σωστά ώστε να δένουν αισθητικά με τον χώρο και να είναι πολύ διακριτικές.