Σύστημα συναγερμού

Σύστημα συναγερμού

Είναι πλέον πολύ συχνή η είδηση για κάποια διάρρηξη στη γειτονιά μας. Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να συλλογιστούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι ένα σύστημα συναγερμού.

Ένα σύστημα συναγερμού είναι σχεδιασμένο για να ανιχνεύει την εισβολή –την παράνομη δηλαδή είσοδο– σε ένα κτίριο ή και περιοχή. Χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε κατοικίες και καταστήματα για την προστασία τους από κλοπές και υλικές ζημιές αλλά και για τη διαφύλαξη της σωματικής μας ακεραιότητας απέναντι στους διαρρήκτες.

Ένα απλό σύστημα συναγερμού εξυπηρετεί μόνο το σκοπό της προστασίας από τη διάρρηξη. Υπάρχουν όμως και πιο σύνθετα συστήματα συναγερμού, που παρέχουν προστασία τόσο από διαρρήξεις, όσο κι από τον άλλους κινδύνους, π.χ. πυρκαγιά. Επίσης ένα σύστημα συναγερμού μπορεί να είναι συνδεδεμένο και με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο και καταγράφει τις κινήσεις τυχόν διαρρήκτη. Εξάλλου, είναι δυνατόν το σύστημα συναγερμού να είναι συνδεδεμένο με σύστημα ελέγχου εισόδου για πόρτες που κλειδώνουν ηλεκτρικά.

Ένα σύστημα συναγερμού λοιπόν μπορεί να είναι πολύ απλό ή πολύ σύνθετο. Στα βασικά τμήματα που απαρτίζουν ένα σύστημα συναγερμού ανήκει καταρχάς η κεντρική μονάδα, που αποτελεί τον «εγκέφαλο» του συστήματος. Αυτή διαβάζει τις πληροφορίες που εισάγονται από τους αισθητήρες και παρακολουθεί τις ειδοποιήσεις για προσπάθεια διάρρηξης. Καταγράφει επίσης πότε οπλίζεται και αφοπλίζεται το σύστημα.

Ακολουθούν οι αισθητήρες, συσκευές που αποτελούν βασικά εξαρτήματα σ’ ένα σύστημα συναγερμού και που είναι σχεδιασμένες για να ανιχνεύουν την παράνομη είσοδο στο χώρο που αυτό προστατεύει. Τοποθετούνται περιμετρικά στον προστατευόμενο χώρο αλλά και μέσα σ’ αυτόν. Στους αισθητήρες ανήκουν οι μαγνητικές επαφές στις πόρτες και τα παράθυρα του κτιρίου, όπως και οι ανιχνευτές κίνησης ή ραντάρ μέσα και έξω από αυτό.

Όταν ένα σύστημα συναγερμού πυροδοτηθεί, χτυπά η σειρήνα. Συνήθως οι σειρήνες είναι δύο, μια εξωτερική και, σε περίπτωση εξουδετέρωσής της, μια εσωτερική. Ένα σύστημα συναγερμού διαθέτει συχνά και παλλόμενα φλας. Όλα αυτά έχουν ως πρωταρχική τους λειτουργία να αποθαρρύνουν τους επίδοξους διαρρήκτες. Το πληκτρολόγιο, που περιλαμβάνεται πάντα σ’ ένα σύστημα συναγερμού, είναι το εξάρτημα με το οποίο οι χρήστες του μπορούν να χειρίζονται το σύστημα. Το σύστημα συναγερμού μπορεί να συνδυαστεί με μια υπηρεσία παρακολούθησής του. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο συναγερμός χτυπήσει, η κεντρική μονάδα ελέγχου ειδοποιεί έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτόν και βλέπουν το σήμα κινδύνου φροντίζουν ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα παρέχει τη δυνατότητα η ειδοποίηση για διάρρηξη να γίνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος καθώς και μέσω του διαδικτύου.

Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στους αισθητήρες ενός συστήματος συναγερμού. Συγκεκριμένα, αυτοί μπορεί να είναι ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων, που ανιχνεύουν τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία σ’ ένα σημείο του χώρου, επομένως και τον επίδοξο διαρρήκτη. Σημαντική εξέλιξη ο προγραμματισμός τους να σημαίνουν συναγερμό όταν το σώμα που ανιχνεύουν έχει τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, όχι όμως κι ενός σκύλου. Έτσι αποφεύγεται ο άδικος πανικός.

Τέλος, σημαντικά εξαρτήματα ενός συστήματος συναγερμού σήμερα είναι οι ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων αλλά και καπνού, για την αποφυγή μιας καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σίγουρα οι συμβουλές ειδικών τεχνικών είναι πολύτιμες για τη μελέτη του χώρου και τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου κάθε φορά συστήματος συναγερμού.