Κάμερες ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι προβλέπει ο νόμος;

Κάμερες ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι προβλέπει ο νόμος;

Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης δεν αποτελούν πλέον σύμβολο status μιας επιχείρησης, δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι εξοπλισμός δευτερεύουσας σημασίας. Μαζί με τα συστήματα συναγερμού υπηρετούν ένα από τα πιο ουσιώδη κομμάτια των επιχειρήσεων που είναι η εύρυθμη λειτουργία τους στον τομέα της ασφάλειας. Όπως κάθε ζήτημα όμως που άπτεται των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας, έτσι και η χρήση των καμερών ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, καλύπτεται νομοθετικά από πλείστες διατάξεις τις οποίες και πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να αποφύγετε την όποια ταλαιπωρία συνεπάγεται η παραβίαση των σχετικών νόμων.

Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές που ισχύουν σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοσκόπησης στην επιχείρηση σας.

Μια βασική αρχή είναι πως δεν πρέπει (παρα μόνο υπό προϋποθέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις) να λαμβάνονται εικόνες από δημόσιο χώρο. Ως δημόσιος χώρος από τον Αστικό Κώδικα ορίζεται κάθε δρόμος και γενικότερα κάθε χώρος ελεύθερος και προσβάσιμος από οποιονδήποτε πολίτη, όπως έιναι οι πλατείες, τα πάρκα, οι παραλίες, τα λιμάνια κλπ. Στους δημόσιους χώρους μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες μόνο από δημόσια αρχή και όχι από ιδιώτη. Όταν πρόκειται λοιπόν να τοποθετήσετε κάμερες στο εξωτερικό της επιχείρησης σας, η λήψη εικόνων πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο.

Κάθε τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε επαγγελματικό χώρο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από σχετική γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αρθ.6 ν.2472/1997). Αντίστοιχα πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή και κάθε τροποποίηση στο ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης.

Σε εταιρίες και εμπορικά καταστήματα απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών στα γραφεία των υπαλλήλων και γενικότερα σε κάθε χώρο αποκλειστικά προσβάσιμο στο προσωπικό (άρθ.7 οδηγία 1/2011). Επιτρέπεται η λήψη εικόνας στους χώρους όπου κινούνται οι πελάτες, στις αποθήκες, στα ταμεία και στους χώρους στάθμευσης.

Πέρα από τις γενικές αυτές αρχές, για κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες. Για παράδειγμα σε ένα μπαρ απαγορεύεται να λαμβάνονται εικόνες παρά μόνο από το ταμείο, σε χώρους εστίασης απαγορεύεται η λήψη εικόνων από την κουζίνα και ένα σωρό άλλες διευκρινήσεις. Γι' αυτό το λόγο και επειδή θα ήταν ανέφικτο να προσλάβουμε ένα νομικό σύμβουλο για την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας μας, η σωστή κίνηση είναι να εμπιστευόμαστε την τοποθέτηση καμερών, μόνο σε εταιρίες που μπορούν με την εμπειρία τους να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το τόσο δύσκολο κομμάτι των νομικών περιορισμών.

Κάμερες ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι προβλέπει ο νόμος;

Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης δεν αποτελούν πλέον σύμβολο status μιας επιχείρησης, δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι εξοπλισμός δευτερεύουσας σημασίας. Μαζί με τα συστήματα συναγερμού υπηρετούν ένα από τα πιο ουσιώδη κομμάτια  των επιχειρήσεων που είναι η εύρυθμη λειτουργία τους στον τομέα της ασφάλειας. Όπως κάθε ζήτημα όμως που άπτεται των δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας, έτσι και η χρήση των καμερών ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, καλύπτεται νομοθετικά από πλείστες διατάξεις τις οποίες και πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να αποφύγετε την όποια ταλαιπωρία συνεπάγεται η παραβίαση των σχετικών νόμων.

Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές που ισχύουν σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοσκόπησης στην επιχείρηση σας.

Μια βασική αρχή είναι πως δεν πρέπει (παρα μόνο υπό προϋποθέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις) να λαμβάνονται εικόνες από δημόσιο χώρο. Ως δημόσιος χώρος  από τον Αστικό Κώδικα ορίζεται κάθε δρόμος και γενικότερα κάθε χώρος ελεύθερος και προσβάσιμος από οποιονδήποτε πολίτη, όπως έιναι οι πλατείες, τα πάρκα, οι παραλίες, τα λιμάνια κλπ. Στους δημόσιους χώρους μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες μόνο από δημόσια αρχή και όχι από ιδιώτη. Όταν πρόκειται λοιπόν να τοποθετήσετε κάμερες στο εξωτερικό της επιχείρησης σας, η λήψη εικόνων πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο.

Κάθε τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε επαγγελματικό χώρο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από σχετική γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αρθ.6 ν.2472/1997). Αντίστοιχα πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή και κάθε τροποποίηση στο ήδη υπάρχον σύστημα παρακολούθησης.

Σε εταιρίες και εμπορικά καταστήματα απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών στα γραφεία των υπαλλήλων και γενικότερα σε κάθε χώρο αποκλειστικά προσβάσιμο στο προσωπικό (άρθ.7 οδηγία 1/2011). Επιτρέπεται η λήψη εικόνας στους χώρους όπου κινούνται οι πελάτες, στις αποθήκες, στα ταμεία και στους χώρους στάθμευσης.

Πέρα από τις γενικές αυτές αρχές, για κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες. Για παράδειγμα σε ένα μπαρ απαγορεύεται να λαμβάνονται εικόνες παρά μόνο από το ταμείο, σε χώρους εστίασης απαγορεύεται η λήψη εικόνων από την κουζίνα και ένα σωρό άλλες διευκρινήσεις. Γι' αυτό το λόγο και επειδή θα ήταν ανέφικτο να προσλάβουμε ένα νομικό σύμβουλο για την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας μας, η σωστή κίνηση είναι να εμπιστευόμαστε την τοποθέτηση καμερών, μόνο σε εταιρίες που μπορούν με την εμπειρία τους να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το τόσο δύσκολο κομμάτι των νομικών περιορισμών.