Προσφορές Συναγερμών

Εγκατάσταση συναγερμού

Από τι αποτελείται ένα σύστημα συναγερμού;

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α τις μαγνητικές επαφές.

Οι μαγνητικές επαφές τοποθετούνται σε όλα τα ανοίγματα του χώρου (παράθυρα, πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες). Οι παγίδες τοποθετούνται κρυμμένες μέσα στα κουφώματα (αλουμίνιο) ώστε να μην είναι προσβάσιμες από τρίτους και υπάρχουν σε διάφορους χρωματισμούς για να ταιριάξουν όσο καλύτερα γίνεται με τα πλαίσια. Κολλούνται με ειδική κόλλα πάνω στο κούφωμα και αν για κάποιο λόγο δεν μας καλύπτει η κόλλα τοποθετούνται ειδικές μαγνητικές επαφές οι οποίες βιδώνονται πάνω σε αυτό.
Σε περίπτωση που έχουμε γκαραζόπορτα τοποθετείται μια ειδική ατσάλινη, μαγνητική επαφή η οποία είναι πιο ανθεκτική στις πιέσεις που ασκούν τα αυτοκίνητα όταν εισέρχονται και εξέρχονται από το γκαράζ.

Β τα Radar (ανιχνευτές κίνησης).

Οι ανιχνευτές κίνησης ανιχνεύουν οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στον χώρο στον οποίο έχουμε ενεργοποιήσει τον συναγερμό. Τοποθετούνται σε ύψος 2m περίπου, με ειδική βάση στον τοίχο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να κοιτούν πάντα προς τα ανοίγματα που έχει ο χώρος.
Αυτά λειτουργούν ως εναλλακτική ασφάλεια στην περίπτωση που κάποιος καταφέρει να περάσει το πρώτο εμπόδιο που είναι οι μαγνητικές επαφής. Χωρίζονται σε απλά Radar και Radar τύπου Pet.
Τα Radar τύπου pet εγκαθίστανται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κατοικίδια μέσα στο σπίτι και τα οποία θέλουμε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, έχοντας παράλληλα οπλισμένο τον συναγερμό, χωρίς να εμποδίζεται καθόλου η λειτουργία του.

Γ Το πληκτρολόγιο.

Το πληκτρολόγιο είναι το μηχάνημα (control panel) όπου μπορείτε να ελέγξετε όλο το σύστημα. Τοποθετείται συνήθως κοντά στην πόρτα εισόδου ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση κατά την είσοδο και έξοδο μας από τον φυλασσόμενο χώρο κάθε φορά που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε η απενεργοποιήσουμε το σύστημα.
Από το πληκτρολόγιο ελέγχου γίνεται και ο προγραμματισμός του συστήματος από τον εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας μας. Αυτός ο πίνακας ελέγχου μας δίνει επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία του την τελευταία φορά που «χτύπησε» ο συναγερμός, καθώς και ποιος αισθητήρας ενεργοποίησε η απενεργοποίησε τον συναγερμό (και σε ποιο χώρο). Τα πληκτρολόγια υπάρχουν σε διάφορα σχεδία και ξεκινάμε από προσιτές τιμές.

Δ Η εξωτερική σειρήνα.

Η εξωτερική σειρήνα είναι ένα πολύ βασικό μέρος του συστήματος γιατί χάρη σε αυτό ενημερωνόμαστε και εμείς αλλά και όλοι οι γείτονες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον χώρο μας. Μια σειρήνα συναγερμού τοποθετείται σε όσο πιο δυσπρόσιτο σημείο γίνεται ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση σε αυτή παρά μόνο με σκάλα. Η τροφοδοσία της γίνεται με καλώδιο από την κεντρική μονάδα του συναγερμού αλλά έχει και δικιά της μπαταρία όπου προσφέρει αυτονομία.
Μέσα από το εξωτερικό καπάκι της σειρήνας τοποθετείται ειδικό ατσάλινο προστατευτικό κάλλυμα ώστε να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση στα καλώδια και στην μπαταρία της. Επίσης, προστατεύεται από ένα ειδικό διακόπτη (Tamper) με τον οποίο, έχοντας κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό ενεργοποιείται ο συναγερμός οποιαδήποτε στιγμή ανοιχτεί το καπάκι της.
Υπάρχουν σε διάφορα σχεδία. Η ένταση της είναι από 112db μέχρι 120db και μαζί με τον φάρο που διαθέτει ενσωματωμένο, αναβοσβήνει σε κατάσταση συναγερμού ώστε να γίνεται πάντα αντιληπτό σε όλους γύρω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χώρο σας.

Ε Η εσωτερική σειρήνα.

Τοποθετείται εσωτερικά του κτιρίου ως εναλλακτικός τρόπος ειδοποίησης, όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός και στην περίπτωση που καταφέρει κάποιος να εξουδετερώσει την εξωτερική σειρήνα. Η εσωτερική σειρήνα είναι μικρή σε μέγεθος και αρκετά διακριτική. Τοποθετείται συνήθως επάνω από την κεντρική μονάδα η κοντά σε ένα από τα Radar. Ποικίλλουν σε σχέδια και η ένταση τους κυμαίνεται όπως και στις εξωτερικές σειρήνες, στα 100 με 120 db. Τέλος είναι και αυτές εφοδιασμένες με τον ειδικό διακόπτη (Tamper) ώστε να είναι δύσκολη η παραβίαση τους.

Ζ Η κεντρική μονάδα.

Η κεντρική μονάδα είναι η καρδιά του συστήματος συναγερμού. Κατασκευάζεται από την General Electric. Τοποθετείται μέσα σε ειδικό σιδερένιο κουτί το οποίο μπορεί να κλειδώνει με κλειδί αν είναι θεμιτό. Χρησιμοποιούμε 3 μοντέλα το nx-4, το nx-6 και το nx-8 ανάλογα με το πόσες ζώνες επιθυμείτε να έχει το σύστημα σας. Εάν δεν μας καλύπτει ο αριθμός των ζωνών υπάρχει το κιτ διπλασιασμού με το οποίο έχουμε τις διπλάσιες ζώνες χωρίς μεγάλο κόστος.

Η Security system έχει πολύχρονη εμπειρία στις εγκαταστάσεις για συναγερμό σπιτιού και δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας απο το 1996. Παρέχουμε τα πιο εξελειγμένα συστήματα ασφαλείας και διαθέτουμε ενα δυναμικό τεχνικό προσωπικό ικανό να εγκαταστήσει το σύστημα συναγερμού με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η περιπλοκότητα και συνεπώς η ακεραιότητα του.