Κατάλογος προϊόντων

NESECNESEC

PARADOX NESEC

PDFPrintEmail
276,00 €
Η τιμή δε περιλαμβάνει ΦΠΑ
Στην τιμή περιλαμβάνεται το υλικό και η τοποθέτηση του
Description
  • Πρόγραμμα τελικού χρήστη για μέχρι 999 κωδικούς χρηστών, για τα κέντρα EVO48 και EVO 192
  • Προγραμματισμός των κωδικών πρόσβασης και των χαρακτηριστικών του κέντρου τώρα και μέσω IP με την χρήση του IP100
  • Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του συστήματος των ζωνών, χωρίς να διακόπτεται η επικοινωνία ή η λειτουργία του συστήματος
  • Σχεδιασμός και εισαγωγή στο Grafica μέχρι και 32 κατόψεις ορόφων
  • Κατέβα- σμα στο Grafica εικόνων – φωτογραφιών και ring tones για ειδικά συμβάντα
  • Όπλιση / αφόπλιση του συστήματος, παράκαμψη ζωνών και έλεγχος των PGMs
  • Δημιουργία και εκτύπωση συμβάντων
  • Uploading και downloading μέσω τηλεφωνικής γραμμής και χρήση modem ή τοπικά στην εγκατάσταση στα 38.4 Kbaud (EVO) χρησιμοποιώντας το 307USB Connect Interface (60m) ή το CONV4USB Converter (300m απόσταση).
Manufacturer PARADOX